สินค้า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟีนิก้า พลัส จำกัด

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิว อุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีไม่น้อยกว่า 15 ปี มีการ พัฒนาและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ การดูแลแก้ไข ปัญหาที่ถูกต้อง และการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงาน