เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟีนิก้า พลัส จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการติดตั้งและซ่อมแซมระบบเคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีไม่น้อยกว่า 15 ปี มีการพัฒนาและอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ การดูแลแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงาน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและควบคุมการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นโยบายบริษัท

ตอบสนองรวดเร็ว
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ