Piscina HD – พาลาซิโอ เดอ ปราณี จ.เพชรบุรี
February 9, 2023
Piscina HD – ฮาโมนิค เรสซิเดนท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
February 9, 2023

Piscina HD – สระดอกบัว เสถียรธรรมสถาน