Piscina HD – พาลาซิโอ เดอ ปราณี จ.เพชรบุรี
กุมภาพันธ์ 9, 2023
Piscina HD – ฮาโมนิค เรสซิเดนท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
กุมภาพันธ์ 9, 2023

Piscina HD – สระดอกบัว เสถียรธรรมสถาน