Piscina HD – City Resort ศรีราชา จ.ชลบุรี
กุมภาพันธ์ 9, 2023
Piscina HD – L Loft รัชดา จ.กรุงเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 9, 2023

Piscina HD – Krabi Cozy Place Hotel จ.กระบี่